İnternet Üzerinden Ön Kayıt Servisi

18 Aralık 2018 by Business 2172 Views

Internet üzerinden Ön Kayıt servisinin kullanımına sadece Çırak öğrencilerimiz için açılmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için omem sayfasını tıklayınız.

1 - Yanlış kayıt başvurularının önüne geçmek. 
2 - Kayıt evralarının eksik veya hatalı doldurulmasını en aza idirmek. 
3 - Kayıt işlemlerini hızlandırmak aday,veli ve işverenlerin kayıt sırası beklemesinin önüne geçmek. 


Şartlar

Merkezimize kayıt olabilmek için gerekli şartlar aşağıda listelenmeiştir. 

Çıraklar İçin; 
1 - En az İlköğretim mezunu olmak. 
2 - Bünyesi ve sağlık durumu, gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. 
3 - Eğitim görmek istediği meslek dalıyla ilgili ustalık ve usta öğretici belgesine sahip bir işyerinde çalışıyor olmak. 
4 - Bu işyeri ile ilgili çıraklık sözleşmesi yapmak 


Evraklar

Kesin kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir. 

Çıraklar İçin; 
1 - Doldurulmuş ve Onaylanmış Sözleşme.(3 Adet Boş Sözleşme Okuldan Alınacak ) 
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (T.C Kimlik No Yazılı olmak zorunda) 
3 - Vesikalık Fotoğraf. (3 adet son 6 ay içinde çekilmiş) 
4 - Ustasının, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belge Aslı ve Fotokopisi.(Aslı görüldükten sonra geri verilecektir) 
5 - Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi. (Diploma veya Tasdikname olabilir,Aslı görüldükten sonra geri verilecektir) 
6 - Sağlık Ocağı vb. Yerlerden Sağlık Raporu ve Verem Savaş Akciğer filmi 
7 -19 yaşından gün almış Erkek adaylardan askerlikle ilişkisinin olmadığını gösterir belge. (Terhis veya Muafiyet Belgesi) 
8 - SGK Bursa İl Müdürlüğünden SSK Müstehaklık Belgesi. (Bakılmakla yükümlü olup olmadığını belirten belge) 
9 - Bir Top A4 Fotokopi kağıdı